Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1321 - 1330

profesura

hodnost nebo činnost profesora, profesorství . >> detail

profík

profesionál . >> detail

profil

"pohled ze strany; obrys; celkový obraz, charakter člověka" . >> detail

profilace

vývoj, tříbení vlastností . >> detail

profilovat

"vytvářet profil něčeho, dávat něčemu tvar, rozčlenit; zaměřovat povrch území v podélném i příčném směru" . >> detail

profit

prospěch, užitek, zisk . >> detail

profitovat

mít z něčeho prospěch, vydělat na něčem . >> detail

profous

dřívěji: v armádě správce vězení, vězeňský dozorce. Za úkol mě dle velikosti jednotky: výkon trestu, vykonávání rozsudků a trestů. Někdy plnil i další role, jako např. funkci vyšetřovatele, či žalobce pro účely vojenského soudu.. >> detail

profundál

hlubinná oblast stojatých vod . >> detail

profuzní, profúzní, profusní

"mohutný, silný; hojný, přílišný; nadbytečný, dalekosáhlý" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.