Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1361 - 1370

prokto-

první část složených slov mající význam konečník, konečníkový . >> detail

prokura

plná moc, která zmocněnce opravňuje téměř ke všem úkonům jménem firmy . >> detail

prokurátor

státní zástupce v trestním řízení . >> detail

prokuratura

státní zastupitelství . >> detail

prokurista

zmocněnec firmy disponující plnou mocí . >> detail

prolaps

výhřez . >> detail

prolegomena

"úvodní stať; spis uvádějící do základní problematiky určitého vědního oboru" . >> detail

proletariát

"starořímská chudina; dělnictvo, námezdně pracující" . >> detail

proletkult

zkratkové slovo pro proletářskou kulturu . >> detail

proliferace

bujení, novotvoření, chorobný růst tkáně . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.