Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1381 - 1390

promoce

"slavnostní akt udělení akademického nebo vědeckého titulu nebo hodnosti; zakončení studia na vysoké škole" . >> detail

promotion [promoušn]

"zakladatelství, podnět, podpora; úvodní, zaváděcí reklama, jíž se propaguje nový výrobek nebo produkt" . >> detail

promotor

"1. vysokoškolský hodnostář provádějící promoci; 2. látka zvyšující aktivitu katalyzátoru" . >> detail

promovaný

ten, kdo měl promoci . >> detail

promptní

pohotový, rychlý, okamžitý . >> detail

promulgace

veřejné vyhlášení, osvědčení . >> detail

pronáos

předsíň antického chrámu . >> detail

pronefros

předledvina, vývojové stadium ledviny . >> detail

pronomen

zájmeno . >> detail

pronto

naráz, ihned, rychle . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.