Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1391 - 1400

propedeutika

"úvod, průprava; uvedení do oboru" . >> detail

propeler

"vrtule; lodní šroub" . >> detail

propolis

včelí tmel s voskem s baktericidními vlastnostmi, sloužící na tvorbu plástů . >> detail

proponovaný

navržený, plánovaný . >> detail

proporce

rozměry dané vzájemným poměrem jednotlivých složek . >> detail

proporcionalita

poměrnost, úměrnost částí v rámci celku . >> detail

proporční

odpovídající proporcím, úměrný, proporcionální . >> detail

propozice, proposice

plán, rozvrh, záměr, rozpis, program . >> detail

proprieta

"drobný předmět osobní potřeby; vlastnictví" . >> detail

proprietární

počítače, software. Slovo pocházející z angličtiny. Jeho význam v češtině je: značkový, patentovaný (u léčiv), vlastnický. V oblasti počítačových programů značí programy (jejich zdrojové kódy), které jsou někým vlastněny.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.