Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1401 - 1410

proporční

odpovídající proporcím, úměrný, proporcionální . >> detail

propozice, proposice

plán, rozvrh, záměr, rozpis, program . >> detail

proprieta

"drobný předmět osobní potřeby; vlastnictví" . >> detail

proprietární

počítače, software. Slovo pocházející z angličtiny. Jeho význam v češtině je: značkový, patentovaný (u léčiv), vlastnický. V oblasti počítačových programů značí programy (jejich zdrojové kódy), které jsou někým vlastněny.. >> detail

propulze, propulse

"bezděčný, překotný pohyb dopředu; vyvozování tahu potřebného k překonání odporů, např. při pohybu letadla, lodi" . >> detail

propyleje, propylaje

"v antické architektuře monumentální vstupní brána ke svatyni nebo hrazenému okrsku; předbraní" . >> detail

prorektor

zástupce rektora vysoké školy . >> detail

prorogace

dohoda sporných stran o tom, který soud bude spor rozhodovat . >> detail

proscénium

div. předscéna, prostor před oponou . >> detail

prosektura

místnost, kde se provádějí patologicko-anatomické pitvy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.