Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1411 - 1420

proselyta

obrácený, přestoupivší na novou víru . >> detail

prosfora

"dary chleba a vína přinášené na mši; v pravoslaví chléb z pšeničného kvašeného těsta při přijímání nahrazující hostů" . >> detail

prosit [prózit]

na zdraví!, ať slouží !, přípitek . >> detail

proskopie

jasnovidectví, jasnovidnost . >> detail

proskribovat

postavit mimo zákon, veřejně zavrhnout, prohlásit za psance . >> detail

proskripce

"proskribování, pronásledování, vypovězení do vyhnanství; ve starověkém Římě seznam a veřejné vyhlášení osob postavených mimo zákon" . >> detail

proskurník

vytrvalá bylina s velkým růžovým květem, užívaná v lékařství, např. proti kašli, průjmu . >> detail

prosoma

přední část těla některých členovců, hlavohruď . >> detail

prosopagnózie, prosopagnosie

neurologická porucha, kdy postižený nerozeznává tváře . >> detail

prospekce

"pátrání; vyhledávání a průzkum ložisek nerostů" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.