Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1471 - 1480

proviant

zásoba potravin . >> detail

providence

předvídavost, prozřetelnost . >> detail

providencializmus, providencialismus

přesvědčení o božské nebo boží prozřetelnosti . >> detail

provider [provajdr]

připojovač, zprostředkovatel trvalého či dočasného připojení ke komunikační síti . >> detail

provinciál

"volený, nebo jmenovaný představený řeholní provincie; obyvatel území mimo metropoli" . >> detail

provincializmus, provincialismus

"nedostatek širšího rozhledu; krajové slovo nebo rčení" . >> detail

provinciální, provincionální

"provinční, krajinský, venkovský; zaostalý; příslušející k provincii" . >> detail

provincie

"správní a administrativní jednotka ; závislé území; venkovský kraj" . >> detail

provitamin, provitamín

látka, kterou živočichové dokáží přeměnit na vlastní vitamin . >> detail

provize, provise

odměna za určitou činnost, obvykle v závislosti na jejím výsledku . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.