Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1481 - 1490

provizorium, provizórium, provisorium

"prozatímní stav, dočasné opatření; předpokládaně přechodný stav" . >> detail

provizorní, provisorní

dočasný, prozatímní, přechodný . >> detail

provokace

"úmyslná vyzývavost; podněcování, pobuřující čin" . >> detail

provokatér

provokující osoba, štváč . >> detail

provokativní

"vyzývavý; nápadný" . >> detail

proximální

"bližší k centru, středu; bližší k trupu, hlavě" . >> detail

proximita

blízkost . >> detail

próza, prosa

"slovesné projevy psané v řeči nevázané; všednost, střízlivost, prostota" . >> detail

prozaický, prosaický

"psaný v řeči nevázané; všední, střízlivý, prostý" . >> detail

prozaik, prosaik

autor píšící prózu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.