Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1511 - 1520

pseudonym

krycí jméno (užívané zejm. autory uměleckých děl), kryptonym . >> detail

pseudosmie

čichová halucinace . >> detail

psí

v řecké abecedě písmeno pro ps . >> detail

psilóza, psilosa

ztráta vlasů, řas . >> detail

psitakóza, psitaccosis

papouščí nemoc . >> detail

psofometr

přístroj k měření síly hluku . >> detail

psoriatik

osoba nemocná psoriázou . >> detail

psoriáza, psoriasa

lupenka . >> detail

psotník

zastaralé lidové označení pro křeče, které postihovaly děti. Dítě při nich mohlo upadnout do bezvědomí, často byl psotník uváděn i jako příčina úmrtí. Křeče byly pravděpodobně většinou zapříčiněny nedostatkem vápníku či hořčíku (dětská tetanie), ale termín se používal na křeče vzniklé z téměř jakýchkoliv příčin (např. vrozená epilepsie, nedostatek cukru v krvi). Málokdy byla příčina obtíží řádně diagnostikována, proto není zřejmé o kterou nemoc se v tom kterém případě jednalo. Dnes se používá ve slovním spojení: Dostanu z tebe (z toho) psotník, ve smyslu: to jsem se leknul. Termín vznikl od slova psota (můry), které byly považovány za původce choroby.. >> detail

psýcha, psycha, psýché

duševno, psychika, mysl, vnitřní svět . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.