Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1531 - 1540

psychogenie

duševní porucha způsobená vznikem určitých duševních představ a citových reakcí . >> detail

psychogenní

psychického původu, způsobený duševním procesem . >> detail

psychohygiena

duševní hygiena . >> detail

psychokineze, psychokinese, psychokinéza

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, telekineze . >> detail

psycholingvistika

obor zkoumající vzájemné vztahy mezi osvojováním jazyka a psychickými procesy . >> detail

psychologie

obor zabývající se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy . >> detail

psychomantie, psychomancie

okultní styk mezi dušemi nebo s duchy . >> detail

psychomotorika

koordinace vědomého ovládání pohybového ústrojí . >> detail

psychopat

člověk trpící duševní poruchou, úchylkou . >> detail

psychopatie

duševní porucha, nemoc, úchylka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.