Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1541 - 1550

psychopatologie

obor psychologie zkoumající příčiny a projevy duševních poruch a nemocí . >> detail

psychopedie

speciálně pedagogická disciplína, zkoumající důsledky mentálního postižení dětí a možnosti jejich výchovy a vzdělávání. >> detail

psychosféra

oblast projevů duševního života . >> detail

psychosociální

duševní, související se životem mezi lidmi . >> detail

psychosomatický

psychicky ovlivňující fyziologický proces nebo jev . >> detail

psychotechnika

"postup užité psychologie; zkoumání duševních dispozic" . >> detail

psychoterapie

cílevědomé léčebné působení na psychiku člověka . >> detail

psychotest

psychologický test, výzkumná metoda vyhodnocující některou vlastnost či vlohu . >> detail

psychotický

související s duševní poruchou, odchylkou . >> detail

psychotik

duševně labilní člověk, člověk se sklonem k přehnaným reakcím, k duševní úchylce . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.