Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1561 - 1570

ptydepe

dnes se používá pro označení jazyka ostatním lidem nesrozumitelného. Nejčastěji úředního jazyka, ale někdy i jazyka (slangu) například počítačových či jiných odborníků;smyšlený umělý jazyk, který vymyslel dramatik Václav Havel. Použil jej naříklad ve hře Vyrozumění (1965). V této hře bylo ptydepe použit jako jazyk nejmenované organizace;absurdní jazyk používaný úředníky či politiky, kterému nepoučený laik nerozumí. >> detail

puberta

stadium dospívání, dosahování pohlavní a psychické zralosti, pubescence . >> detail

pubertální

"týkající se období puberty; nezralý, nevyrovnaný" . >> detail

pubescence

puberta . >> detail

public relations [pablik rilejšns[,

"styk s veřejností, vztah k veřejnosti; cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím sociologie a psychologie" . >> detail

publicistika

"novinářská činnost; zveřejňování aktuálních témat a otázek zejm. veřejného života" . >> detail

publicita

uvedení ve známost, uveřejnění . >> detail

publikace

"uveřejnění, vydání; vydané dílo" . >> detail

publikovat

uveřejnit, oznámit, vyhlásit, vydat tiskem . >> detail

publikum

obecenstvo, veřejnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.