Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 151 - 160

parafrenie

paranoidní psychóza, duševní porucha, pobloudilost, scestné myšlení . >> detail

paraganglion

uzlík tvořený chromatofinními buňkami u přední aorty . >> detail

parageneze, paragenese

společenství minerálů vytvořené jedním nerostotvorným procesem . >> detail

paragliding [paraglajdyng]

sportovní parašutistická disciplína se speciálně upraveným padákem . >> detail

paragnóze, paragnose

jasnovidnost . >> detail

paragon

pokladní blok, účtenka . >> detail

paragraf

"vymezená a číslem označená část zákona, právní normy, odborného spisu; grafická značka pro odsek" . >> detail

paragrafie

porucha schopnosti psát . >> detail

paragrafovaný

rozdělený, rozčleněný na paragrafy, vypracovaný do podoby paragrafů . >> detail

paragram

slovní hříčka vzniklá záměnou nebo vypuštěním písmene . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.