Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1591 - 1600

puma

"1. kočkovitá šelma ; 2. bomba" . >> detail

pumpky

sportovní kalhoty podkasané pod koleny . >> detail

punc

"úřední označení výrobků ze zlata a jiných drahých kovů; utisk; charakteristická známka" . >> detail

punč

horký aromatický alkoholický nápoj . >> detail

punk [pank]

nekonformní generální hnutí, zejm. amatérský hudební styl a způsob oblékání . >> detail

punkce

nabodnutí tělní dutiny, např. čelní, z důvodů diagnostiky nebo léčby . >> detail

punkt

bod, místo, tečka, punktum . >> detail

punktum

"bod, tečka, punkt; přesně; dost, konec, hotovo" . >> detail

pupila

"kruhový otvor, jímž do optické soustavy vstupuje nebo z ní vystupuje světelný paprsek; zornice, zřítelnice, panenka" . >> detail

pupilární

"1. vztahující se k zornici, zřítelnici; 2. sirotčí, žákovský; p. jistota, vlastnost některých cenných papírů, do nichž lze ukládat majetek nezletilých dětí, sirotků" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.