Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 161 - 170

paraialie

nesprávná výslovnost, nahrazování správné hlásky jinou, patlavost . >> detail

parakinéza, parakinéze, parakinésis-

porucha souladnosti pohybů . >> detail

paralaktický

související s paralaxou . >> detail

paralaxa

"úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst prostoru k pozorovanému tělesu; zdánlivý rozdíl polohy předmětu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst" . >> detail

paralela

"rovnoběžka; obdoba, podobná skutečnost; srovnávání, přirovnávání" . >> detail

paralelizmus, paralelismus

"souběžnost, rovnoběžnost; druh básnického přirovnání" . >> detail

paralelka

"vedlejší, pobočná třída; paralelní zařízení" . >> detail

paralelní

"souběžný, rovnoběžný; současně probíhající" . >> detail

paralexie

záměna slov při čtení . >> detail

paralipomenon

dovětek, dodatek . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.