Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 171 - 180

paralogizmus, paraiogismus

chybný závěr nebo úsudek z neznalosti . >> detail

paralytický

"ochrnutý, postižený paralýzou; chorobný" . >> detail

paralýza, paralysa

těžký stupeň ochrnutí, obrna . >> detail

paralyzátor, paralysátor

látka způsobující dočasné nebo trvalé ochrnutí organismu (např. bojové chemické látky) . >> detail

paralyzér, paralyser

osobní obranný prostředek okamžitě ochromující a zneškodňující útočníka, např. silným elektrickým výbojem . >> detail

paralyzovat, paralysovat

ochromovat, zeslabovat, činit neškodným . >> detail

paramagnetikum,

látka, jejíž atomy mají nenulový magnetický moment . >> detail

paramedik

trénovaný a certifikovaný zdravotnický profesionál. >> detail

parametr

"měřítko, kritérium; pomocná proměnná; charakteristická veličina" . >> detail

paramnézie, paramnesie

"porucha paměti; vzpomínání na události, které se nestaly" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.