Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 181 - 190

parangon

písmo o velikosti 18 bodů . >> detail

paranoia, paranoie

psychická porucha vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti nebo žárlivosti při plném zachování intelektu . >> detail

paranoidní

související s paranoií . >> detail

paranomie

"rozpor v zákonech; protizákonnost" . >> detail

paranormální

mimo normalitu, neobyčejné schopnosti např. vnímání . >> detail

paraparéza

částečné ochrnutí dolních končetin . >> detail

parapet

"podokenní část stěny, poprsník; nízká zídka sloužící jako zábradlí" . >> detail

paraple

deštník, slunečník . >> detail

paraplegie

oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin . >> detail

parapsychologie

názor a praktiky mimosmyslového vnímání, psychotronika, metapsychologie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.