Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 211 - 220

pardon

"prominutí, odpuštění, milost; žádost o dovolení; omluva" . >> detail

pare

jedna ze dvou nebo několika stejných listin, stejnopis, průpis, kopie . >> detail

pareidolie

optický klam, zrakové vnímání, kdy je vjem dotvářen v neskutečné podobě . >> detail

parekie

soužití dvou druhů živočichů, kdy jeden vyhledává jiného, který mu poskytuje ochranu . >> detail

paremie

přísloví, pořekadlo, průpovídka . >> detail

pareneze, paranese

nabádavá, povzbuzující řeč . >> detail

parenica

uzený pařený ovčí sýr . >> detail

parenklize, parenklise

odchylka . >> detail

parentální

rodičovský . >> detail

parenteze, parenthese

vsuvka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.