Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 241 - 250

parlamentarizmus, parlamentarismus-

"metoda státní moci, kdy parlament (moc zákonodárná) má dominantní postavení ve vztahu k moci výkonné; parlamentní demokracie" . >> detail

parlamentář

vyjednavač, prostředník, mluvčí . >> detail

parlando

takový zpěv, který se blíží (či jím je) mluvenému projevu. Parlando můžeme označit za mluvenou píseň, či její část.. >> detail

parlér

řečník, mluvčí . >> detail

parmazán, parmezán

tvrdý velmi trvanlivý italský sýr . >> detail

parnasista

stoupenec parnasizmu . >> detail

parnasizmus, parnasismus

francouzský literární směr 2. poloviny 19. století . >> detail

parodie

"posměšná obměna obsahu uměleckého díla; výsměšná napodobenina něčeho" . >> detail

parodont

tkáň v okolí zubů, závěsný aparát zubu . >> detail

parodontologie

stomatologický obor zabývající se chorobami měkkých ústních tkání . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.