Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 351 - 360

patofyziologie, patofysiologie

nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci . >> detail

patogen

živý původce nemoci (bakterie, vir, hniloba), choroboplodný zárodek . >> detail

patogeneze, patogenese

vznik a vývoj chorobných změn v těle . >> detail

patogenita

choroboplodnost, schopnost choroboplodných zárodků vyvolat onemocnění . >> detail

patogenní

choroboplodný, vyvolávající chorobu . >> detail

patologický

medicína: chorobný, nezdravý; psychologie: patologické hráčství - chorobná závislost na hrách zejména hazardních. >> detail

patologie

obor zabývající se chorobnými jevy a pochody v organizmech . >> detail

patopsychologie

nauka o chorobných stavech a úchylkách průběhu duševních pochodů . >> detail

patos, pathos

"vzrušený stav, prudké hnutí mysli; vzletný způsob projevu" . >> detail

patriarcha

"nejstarší člen, hlava rodiny; vážený, důstojný stařec; nejvyšší představitel církve" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.