Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 361 - 370

patriarchát

"1. forma společenské struktury charakteristická vedoucí úlohou muže (otce), dědickou posloupností v mužské linii; 2. úřad a hodnost patriarchy, území jím spravované" . >> detail

patriciát

zámožné měšťanstvo . >> detail

patricij

"v antickém Řím plnoprávný občan; zámožný, bohatý občan" . >> detail

patrimonium

"majetek zděděný po otci; svobodné pozemkové vlastnictví" . >> detail

patriot

vlastenec . >> detail

patriotizmus, patriotismus

vlastenectví, láska k rodišti . >> detail

patristika

obor studující myšlení a teologů církevních otců . >> detail

patrologie

obor teologie zabývající se literárním a historicko-kritickým studiem spisů církevních otců . >> detail

patron

"ochránce, příznivec; divný člověk, podivín" . >> detail

patronace

záštita, ochrana, patronát . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.