Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 371 - 380

patronát

ochrana, záštita, patronace . >> detail

patronymie

obyčej odvozovat jméno od jména otce . >> detail

patronymikon, patronymikum

jméno odvozené od otcova jména, od zaměstnání otce nebo jiného mužského předka . >> detail

patruonym

krycí jméno obv. autora literatury pro děti a mládež podepisujícího se jako strýc, strýček . >> detail

pauperie

ve starověkém Římě: domy chudých; ve středověku: domy pro chudé a nemocné při klášterech. >> detail

pauperita

knižně: chudoba. >> detail

pauperizace, pauperisace

snižování ekonomické úrovně, zbídačování, chudnutí . >> detail

paušál

pevně stanovená finanční částka k úhradě pravidelných výloh . >> detail

paušální

"1. povšechný, zevšeobecňující; stanovený povrchně, odhadem; 2. placený paušálem" . >> detail

pauza, pausa

"1. přestávka; pomlka, odmlčení; 2. průpis; kopie provedená zvláštní technikou pomocí průpisového (pauzovacího) papíru" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.