Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 381 - 390

pavana

italský řadový tanec z 16. století, padovana, paduana . >> detail

pavilon, pavilón

"ozdobná stavba; stavba postavená na speciální účely" . >> detail

pax [pá]

mír, klid, pokoj . >> detail

paywall

internet, informační technologie: technologie, která omezuje přístup k obsahu na určité webové stránce pouze pro ty, kteří si zaplatili přístup (např. mají zaplacené předplatné). Z anglického: pay (platit) a wall (zeď). Do praxe paywall přinášejí odborné (The Wall Street Journal), nebo i některé respektované zpravodajské deníky (The Times). Existují varianty tvrdého paywallu (tzv.: hard z angličtiny), kdy bez předplatného se nezobrazí návštěvníkovi žádný obsah, měkčího (softer), kdy některé články jsou zdarma a měkkého (soft), kdy každý návštěvník má možnost přečíst omezený počet článků za měsíc (např. 10).. >> detail

pazigrafie

mezinárodní znakové písmo srozumitelné všem národům (arabské číslice, noty) . >> detail

páže

mladý šlechtic žijící na dvoře jiného šlechtice a konající zde drobné služby . >> detail

PCB

polychlorované bifenyly . >> detail

PDA

zkratka: Personal Digital Assistent, v překladu osobní digitální pomocník, jedná se o kapesní počítače v drtivé většině s možností synchronizace s PC. >> detail

PDF

zkratka z anglického 'Portable Document File' česky přenosný formát souborů, souborový formát pro ukládání dokumentů, které se zobrazí shodně nezávisle na hardware nebo software počítače. Původně vyvinut firmou Adobe, příponu má '.pdf'. >> detail

peacemaker [písmejkr]

mírotvorce, vyjednavač . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.