Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 411 - 420

pedobiologie

"1. půdní biologie; 2. biologie dítěte" . >> detail

pedocentrizmus, pedocentrismus

pedagogika, směr v pedagogice, který učinil střede výchovného a vzdělávacího procesu dítě, jeho rozličně individuální potřeby. Vycházel z myšlenek E. Keyové, ale i jeho pozdější představitel J. Dewey jej nakonec jako jednostranný odmítl.. >> detail

pedofilie

sexuální úchylka, při níž jsou objektem sexuálního zájmu devianta děti . >> detail

pedogeneze, pedogenese

"1. vznik a vývoj půd z hornin; 2. partenogenetické rozmnožování larválních stadií" . >> detail

pedologie

"1. půdoznalectví, nauka o vzniku, vlastnostech, třídění půdy; 2. souhrnná věda o dítěti" . >> detail

pedometr

krokoměr . >> detail

pedometrie

měření výšky a hmotnosti dětí . >> detail

pedosféra

vrchní část zemské kůry tvořená půdou . >> detail

pedum

berla, pastýřská hůl nošená při liturgických obřadech v levé ruce . >> detail

peeling [píling]

odstranění drobných kousků odumřelé pokožky na obličeji pomocí krému (peelingového) obsahujícího hrubé částečky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.