Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 41 - 50

palindrom

z řeckého: palindromos (běžící po zpátku). Slovo, věta nebo číslo (i melodie), která ať se čte zleva do prava nebo naopak má stejný význam, zní stejně, smysluplně. Například: krk, mim, madam, Kobyla má malý bok.. >> detail

palladium

chemický prvek, ušlechtilý bílý kov(Pd);kultovní zobrazení řecké bohyně Pallas-Athény se štítem, kopím;knižně: posvátný předmět, kterému je připisována ochranná funkce, p. země České;záštita,posvátná ochranna. >> detail

palmární účet

účet za honorář advokátovi. >> detail

palpační

pohmatový, nejčastěji používáno v lékařské terminologii, např. palpační vyšetření - vyšetření pohmatem, dotekem prstů; palpační bolestivost břicha - pociťování bolesti při prohmatávání, vyvíjení mírného tlaku dotekem lékaře. Palpace = prohmatávání patří k základním vyšetřovacím lékařským postupům, poskytuje lékaři cenné informace v diagnostickém procesu.. >> detail

pamflet

hanopis . >> detail

pamfletista

autor pamfletů, hanopisec. >> detail

pampa

stepi Jižní Ameriky s převahou suchomilných trav . >> detail

pampero

silný, studený vítr na pampách Jižní Ameriky . >> detail

pan-

předpona mající význam vše, veškerý, všechen . >> detail

panacea

"všelék, zázračný lék; domnělý univerzální prostředek alchymistů k léčení všech nemocí" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.