Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 541 - 550

pericentrum

bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejméně vzdálena . >> detail

periderm

kůra rostlin, rostlinné pletivo . >> detail

periferie, periférie

"okrajová, vedlejší část; vzdálenější předměstí; přídavné zařízení" . >> detail

periferní

okrajový, obvodový . >> detail

perifráze

opisně vyjádření, opisný, opsaný výraz. >> detail

perigastritida

zánět pobřišnice kolem žaludku přízemí . >> detail

perigeum

bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Země, v němž je těleso k Zemi nejblíže . >> detail

perigon

okvětí . >> detail

perihelium, perihélium, perihel

přísluní, bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Slunce, v němž je těleso k Slunci nejblíže . >> detail

perichondrium

vazivová blána na chrupavce, ochrustavice . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.