Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 561 - 570

perioda

"1. časový úsek, období mezi pravidelně se opakujícími jevy; 2. skupina číslic opakujících se v periodickém desetinném zlomku; 3.dlouhé složité souvětí; 4. menstruace" . >> detail

periodicita

pravidelnost . >> detail

periodikum

pravidelně vycházející publikace, např. noviny, časopisy, vydávané pod stejným názvem a v typické grafické úpravě, periodický tisk. >> detail

periodizace, periodisace

členění na časové úseky, jejich stanovení . >> detail

periost

okostice . >> detail

periostitida

zánět okostice . >> detail

peripatetický

"konaný v chůzi, procházející se; aristotelovský" . >> detail

peripetie

rozhodující obrat, zvrat ve vývoji událostí . >> detail

peripleuritida

zánět tkáně mezi nástěnnou pohrudnicí a hrudní stěnou . >> detail

periskop

"optický přístroj k nepřímému pozorování; jednoduchý symetrický objektiv" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.