Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 631 - 640

pertuse, pertusse, pertusis, pertussis

černý kašel . >> detail

Perun

slovanský bůh hromu, blesku a bouře. Spojován je s i deštěm a tedy i ctěn jako dárce úrody. Jeho jméno lze nejspíše odvodit od slova 'per', které má význam: bít, prát.. >> detail

pervertovat

převrátit, překroutit, zvrátit, zmařit, zkazit, svést . >> detail

perverze, perverse

sexuální úchylka, zvrácenost, zvrhlost, nepřirozenost zejm. pohlavní nebo sexuálních praktik, perverzita, perverznost . >> detail

perverzita, perversita

zvrácenost, zvrhlost, perverze . >> detail

pervitin

uměle připravená droga typu benzedrinu s účinky podobnými účinkům kokainu . >> detail

perzekuce, persekuce

pronásledování . >> detail

perzián

černá kožešina tří- až osmidenního mláděte karakulské ovce . >> detail

perzifláž, persifláž

zesměšnění, posměšné napodobení . >> detail

perzistence, persistence

stálost, odolnost, vytrvalost, tvrdošíjnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.