Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 641 - 650

perzistentní, persistentní

stálý, trvalý, odolný, neustálý, vytrvalý. >> detail

pes varus

medicína, neskloňuje se. vybočená noha.. >> detail

pesach

jarní židovské svátky . >> detail

pesar

"antikoncepční membrána; poševní vložka k udržení normální polohy dělohy" . >> detail

peseta

měnová jednotka Španělska . >> detail

pesimista

ten, kdo hodnotí věci spíše negativně, očekává špatný vývoj. >> detail

pesimistický

negativně hodnotící život, bezvýchodný, beznadějný, bez perspektiv, škarohlídský, nedůvěřivý v budoucnost. >> detail

pesimizmus, pesimismus

negativní hodnocení života, bezvýchodnost, beznaděj, ztráta perspektiv, škarohlídství, nedůvěra v budoucnost. >> detail

pesimum

"nejhorší z dosažitelného; krajní stupeň nepříznivých podmínek pro život organismu" . >> detail

peso

měnová jednotka Kolumbie, Chile a jiných jihoamerických států . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.