Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 671 - 680

pfund

libra, měnová jednotka Irska, Sýrie, Súdánu, Egypta, Kypru a jiných států . >> detail

pH

je veličina, která slouží k hodnocení míry kyselosti (acidity), resp. zásaditosti (bazicity) vodných roztoků. pH vodných roztoků se dle dohody pohybuje v rozmezí 0 až 14, přičemž pH = 7 je označováno jako neutrální (je to např. pH destilované vody). Roztoky s pH < 7 jsou pak označovány jako kyselé (roztoky kyselin - např. ocet) a roztoky s pH > 7 jsou označovány jako zásadité (roztoky zásad - např. roztok sody, mýdla, roztoky hydroxidů..). Matematicky je pH definováno jako záporný logaritmus koncentrace oxoniových kationtů ("ha tři o plus"), které vznikají reakcí vodíkových kationtů ("ha plus") s vodou. Tedy čím obsahuje roztok více vodíkových kationtů (a následně tedy i oxoniových), tím je kyselejší. Kyseliny se ve vodných roztocích rozpadají na vodíkový kationt a zbytek kyseliny (aniont), čímž zvyšují množství vodíkových, resp. oxoniových kationtů v roztoku, zatímco zásady vodíkové kationty přijímají a jejich koncentraci v roztoku tak naopak snižují. pH lze přesně změřit pH-metrem se skleněnou elektrodou nebo orientačně acidobazickým indikátory - látkami, které mají v rozdílných rozmezích pH jinou barvu.. >> detail

Ph.D.

mezinárodně uznávaný titul, představuje vědeckou hodnost doktora, zkratka z latinského Philosophiae Doctor, uvádí se za jménem; označován jako veliký doktorát oproti malému doktorátu (PhDr., PaedDr.). >> detail

phablet

informační technologie: jedná se o složeninu slov Phone a Tablet = Phablet. Jedná se o zařízení kombinující právě chytrý telefon a tablet. Jedná se vlastně o veliký chytrý mobilní telefon, který je ale zase menší než běžné tablety (většinou má uhlopříčku displaye kolem 5-7 palců). Phablet má dotykový display a operační systém umožňující dohrávat dodatečné programy a funkce.. >> detail

PharmDr.

pharmaciae doctor, doktor farmacie . >> detail

PhDr.

philosophiae doctor, doktor filozofie . >> detail

philosophia perennis [filozofia perénys]

"věčná filozofie; tomismus" . >> detail

PhMr.

pharmaciae magister, magistr farmacie . >> detail

PHP

počítače, internet: zkratka pro skriptovací programovací jazyk a nástroj pro jeho vykonání, který se používá pro tvorbu WWW stránek. Programový kód (skript) je spoušten procesem na serveru, který jej vykoná a vrátí jeho výsledek. PHP byla původně zkratka pro 'Nástroje pro osobní WWW stránky' (Personal Home Page tools), dnes se nazývá PHP: Hypertextový preprocesor. Jedná se o nástroj pro tvorbu dynamických stránek, které jsou vykonány (interpretovány) na straně serveru (počítače) a návštěvníkovi je odeslána již hotová vygenerovaná běžná HTML stránka. Tím, že je generována dynamicky může se její obsah měnit v čase. Stránky tvořeny za pomocí PHP často využívají jako zdroj dat některou z databází, nejčastěji MySQL nebo soubory s uloženými daty.. >> detail

v řecké abecedě znak pro hlásku p . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.