Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 691 - 700

pidgin [pidžin]

"pidgin english, lámaná angličtina; jazyk vytvořený a užívaný při styku evropských kolonistů s místními domorodými jazyky" . >> detail

piedestal

"podstavec sochy; vyvýšené místo, povýšenost; význačné postavení" . >> detail

piercing [pírsing]

propíchávání kůže různých částí těla a její zdobení např. kroužky, cvočky, závažíčky, řetízky, hřebíky . >> detail

pierot

typická postava francouzské pantomimy . >> detail

pieta

"zbožná úcta; zpodobení truchlící Panny Marie s Kristem na klíně" . >> detail

pietizmus, pietismus

obrodné protestantské hnutí zdůrazňující prostou osobní zbožnost . >> detail

pietní

"vyjadřující úctu (k zemřelým); zbožný, uctivý" . >> detail

piezo-

první část složených slov mající význam tlak, tlakový . >> detail

piezoelektřina,

společný název jevů, kterými jsou v některých krystalech vázány mechanické deformace s dielektrickou polarizací . >> detail

piezometr

přístroj k měření stlačitelnosti kapalin . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.