Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 771 - 780

plaketa

medaile ražená na jedné straně . >> detail

planace

proces zarovnávání povrchu erozí . >> detail

planeta

"1. oběžnice; 2. lístek s předpovědí fiktivní budoucnosti" . >> detail

planetárium

"zařízení k znázornění pohybů kosmických těles; budova, v níž je umístěno" . >> detail

planetoid

planetka, asteroid . >> detail

planetologie

obor zabývající se studiem planet . >> detail

plani-, plan-

první část slov mající význam rovina, rovinný, v rovině . >> detail

planimetr

plochoměr . >> detail

planimetrie

část geometrie studující rovinné útvary . >> detail

plankonkávní

ploskodutý . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.