Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 811 - 820

player [plejr]

hráč . >> detail

playlist

počítače: termín označující seznam skladeb nebo video souborů určených k přehrání. Přehrávány mohou být počítačovým programem, mobilní aplikací nebo na webové službě a to postupně nebo v náhodném pořadí. Playlist lze (u PC programů a aplikací) většinou uložit (exportovat) do souboru pro opětovné použití. Termín původně pochází z prostředí rádií, kde označoval seznam písniček, které dané rádio přehrávalo.. >> detail

playmate [plejmejt]

krásná dívka, obv. vítězka soutěže krásy . >> detail

plazma, plasma

"1. silně ionizovaný plyn, čtvrté skupenství hmoty; 2. krevní p.. >> detail

plazmid, plasmid

molekula DNA nesoucí doplňkovou genetickou informaci . >> detail

pláž

ploché, písčité pobřeží . >> detail

plebán

zastarale (v římkat církvi) kněz ustanovený mimo biskupské sídlo, ve středověku i farář, zejména venkovský. >> detail

plebej, plebejec

"příslušník plebsu; obyčejný, ničím nevýznamný, bezvýznamný člověk" . >> detail

plebiscit

lidové hlasování, referendum . >> detail

plebs

"starořímské svobodné, ale bezprávné obyvatelstvo; chudina, prostý lid" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.