Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 841 - 850

plomba

"1. umělé zaplnění dutiny; 2. pečeť na zásilce" . >> detail

plonk

"osamocený, osamělý; bez peněz" . >> detail

plotter [plotr]

kreslicí zařízení, souřadnicový zapisovač . >> detail

plundra

"1. koláč z jemně překládaného kynutého těsta; 2. běhna, nevěstka" . >> detail

plundrování

rabování, drancování, pustošení, ničení, loupení . >> detail

plurál

množné číslo . >> detail

pluralita

mnohost, četnost . >> detail

pluralizmus, pluralismus

filozofický směr uznávající existenci více podstat . >> detail

plus

"výhoda, klad, přednost; znaménko sčítání" . >> detail

plusquamperfektum

minulý čas vyjadřující minulý děj předcházející jinému minulému ději, předminulý čas . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.