Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 81 - 90

panlogizmus, panlogismus

názor o všeobecnosti a vládě rozumu . >> detail

panó

"1. deska, výplň, výplňkový dekorativní obraz, panel; 2. rovné sedlo krasojezdců" . >> detail

panoptikum

"sbírka zajímavých předmětů, rarit (např. voskových figur); předvádění zvláštností" . >> detail

panoráma

široký rozhled, celkový pohled na krajinu . >> detail

panoramatický

mající ráz panoramatu, umožňující široký rozhled . >> detail

panpsychizmus, panpsychismus

názor o oduševnělosti světa . >> detail

panrusizmus, panrusismus

hnutí usilující o sjednocení slovanských národů pod vládou ruského cara . >> detail

pansexualizmus, pansexualismus

teorie, že veškeré lidské jednání je založeno na sexu . >> detail

panslavizmus, panslavismus

hnutí usilující o sjednocení slovanských národů . >> detail

pansofie

všeobecná moudrost, univerzální poznání všeho . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.