Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 891 - 900

pól

"hlavní, ústřední, extrémní, výjimečný bod; průsečík" . >> detail

polarimetr

přístroj k měření úhlu stočení roviny polarizovaného světla opticky aktivní látkou . >> detail

polarimetrie

obor studující vlastnosti opticky aktivních látek pomocí jejich schopnosti stáčet rovinu polarizovaného světla . >> detail

polarita

"protilehlost, protikladnost, různost v protilehlých koncích; dvojpólovost" . >> detail

polarízace, polarisace

proces vzniku protikladnosti, polarity . >> detail

polarizátor, polarisátor

zařízení k získání polarizovaného elektromagnetického záření . >> detail

polarizovaný, polarisovaný

jevící polarizaci . >> detail

polární

"týkající se pólu; protilehlý" . >> detail

polarografie

metoda elektrochemické analýzy látky s použitím rtuťové kapkové elektrody . >> detail

polaroid

"1. fotografický přístroj s okamžitými pozitivními snímky; 2. polarizační filtr" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.