Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 901 - 910

polder, poldr

vysušené zúrodněné dno bývalého šelfového moře chráněné hrázemi . >> detail

polemický

odporující, sporný, bojovný, útočný . >> detail

polemika

ostrý názorový spor, diskuze . >> detail

polemizovat, polemisovat

vést polemiku, diskutovat . >> detail

polenta

kukuřičná kaše . >> detail

poli-

první část složených slov mající význam město, městský . >> detail

policajt

policista . >> detail

policie

ozbrojený bezpečnostní sbor pro udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti . >> detail

policista

příslušník policie, policajt . >> detail

poliklinika

zdravotnické zařízení poskytující ambulantní ošetření . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.