Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 931 - 940

poly-

"první část složených slov mající význam 1. mnoho, mnohý, hojný, vícenásobný; 2. vyskytující se ve složeném molekulovém stavu" . >> detail

polyamid

termoplast používaný na výrobu vláken, fólií . >> detail

polyamorie

vztahy, z řeckého poly (vícenásobný) a amor (knižně láska). Polyamorie je vztah, kdy partneři ve vzájemné dohodě udržují blízký (i milostný) vztah ještě s další osobou nebo osobami než jem se svým partnerem. Stoupenci tohoto životního stylu mají za to, že je možno udržovat vícenásobné vztahy ve vzájemné harmonii a s svědomím všech zúčastněných. Takové vztahy poté nepovažují za nevěru. Za místo prvotního prosazování polyamorie se považuje USA.. >> detail

polyandrie

"mnohomužství; pohlavní soužití jedné samice s více samci" . >> detail

polyarchie

vláda více osob . >> detail

polydaktylie

stav, kdy jedinec má od narození větší počet prstů na ruce či noze. Medicína na polydaktylii nahlíží jako na vrozenou vadu. Určuje ji evoluční fáze, kdy se u čtyřnožců při vývoji (přeměně) končetin z ploutví vyvine více než pět prstů.. >> detail

polyedr

mnohostěn . >> detail

polyekran

promítání obrazů, filmů na několik ploch současně . >> detail

polyergol

vícesložková pohonná hmota . >> detail

polyester

plast, v jehož makromolekule je esterová skupina . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.