Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 941 - 950

polyetylén, polyethylen

plast, polymer etylénu . >> detail

polyfág

živočich živící se různorodou potravou . >> detail

polyfagie

"1. způsob výživy polyfágů; 2. chorobně zvýšená chuť k jídlu, chorobná žravost" . >> detail

polyfonie

"vícehlas, mnohohlas; způsob hudební skladby složené z několika samostatných hlasů" . >> detail

polyfunkční

mající více funkcí, např. polyfunkční dům. >> detail

polygamie

manželství s více jedinci opačného pohlaví, mnohomanželství . >> detail

polyglot

člověk ovládající mnoho cizích jazyků . >> detail

polygon

mnohoúhelník . >> detail

polygonální

mnohoúhelníkový . >> detail

polygonometrie

stanovování vzájemné polohy měřických bodů sdružených v polygony . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.