Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 1 - 10

R.I.P.

zkratka pro latinské: requiescat in pace (anglicky: may he rest in peace. česky: nechť odpočívá v pokoji), často (i když trochu nepřesně je bráno za: rest in peace). Jedná se o krátký epitaf, který vyjadřuje přání věčného odpočinku v klidu pro zemřelou osobu. Často se zkratka R.I.P. vyskytuje na náhrobcích.. >> detail

R.S.V.P., RSVP

z francouzštiny: répondez s'il vous plait, v českém překladu: odpovězte prosím. R.S.V.P. se používá na pozvánkách u kterých je nutno potvrdit účast, případně pozvání odmítnout.. >> detail

raabizace [rábizace]

tereziánská reforma, podle níž se část vrchnostenské půdy přidělovala za poplatek nevolníkům . >> detail

rabat

"1. sleva velkoodběrateli; 2. u uniformy široká dvouřadová klopa jiné barvy" . >> detail

rabiát, rabiák

neurvalec, surovec . >> detail

rabicka

rabicová příčka, výztužná příčka z drátěného pletiva a malty . >> detail

rabies [rabés]

vzteklina . >> detail

rabín, rabí, rabi, rabbi

učitel a kazatel židovské náboženské obce . >> detail

rabovat

drancovat, loupit, plenit . >> detail

rabulistika

z latinského: rabula: tlučhuba. Stručně se jedná o umění překrucování pravdy a v druhém významu mnohomluvnost. Umění proto, že u rabulistiky se jedná o přesvědčení druhé strany o naší pravdě, i když náš názor je sporný.. >> detail

Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.