Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 171 - 180

realitní

týkající se nemovitostí, obv. obchodu s nimi . >> detail

realizacerealisace

"uskutečnění, provedení; prodej, zpeněžení" . >> detail

realizmus, realismus

"smysl pro skutečnost, věcnost; umělecký směr 19. a 20. století usilující o věrné zpodobení skutečnosti" . >> detail

realizovat, realisovat

"uskutečnit, uvést ve skutečnost; prodat, zpeněžit" . >> detail

reálka

sedmiletá střední škola zaměřená na přírodovědné obory . >> detail

reálný

"skutečný, věcný, hmotný, střízlivý; přepočítaný z běžných (proměnlivých nebo podléhajících inflaci) údajů, např. nominálních" . >> detail

realokace

znovurozdělení, opětovné rozmístění . >> detail

reamaterizace

opětovné prohlášení profesionálního sportovce za amatéra . >> detail

reambulace

aktualizace (mapy) . >> detail

reanimace

kříšení, znovuožití, resuscitace, obnova základních životních funkcí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.