Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 201 - 210

recidivista

osoba dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné povahy . >> detail

recidivita

"návrat něčeho, co již zdánlivě skončilo; sklon k recidivám" . >> detail

recipient

"1. příjemce; 2. zvonovitá nádoba na úschovu nebo zpracování materiálů ve vakuu" . >> detail

reciprocita

vzájemnost, vzájemný vztah nebo zvýhodnění . >> detail

reciproční

knižně a odborně: založený na zásadě vzájemnosti, vzájemný. >> detail

reciproký

vzájemný, poskytující si vzájemně pomoc, převrácený . >> detail

recirkulace

"vícenásobný uzavřený oběh; opětovné uvedení něčeho do oběhu" . >> detail

recitace

přednášení, přednes (obv. uměleckého textu), recitování . >> detail

recitál

"koncert jednoho sólisty nebo koncert skladeb jednoho autora; zvukový nosič s takovým obsahem" . >> detail

recitando [rečitando]

hud. recitativním způsobem . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.