Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 231 - 240

reduktant

redukční činidlo . >> detail

redundance

nadbytečnost, hojnost . >> detail

redundantní

"opakovaný, nadbytečný; rezervní, jisticí" . >> detail

reduplikace

zdvojování, zmnožování . >> detail

reduta

"1. maškarní ples; budova s tanečním sálem; 2. barokní předsunutá samostatná hradba" . >> detail

redwood [redvúd]

červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově . >> detail

reedice

opětovné vydání . >> detail

reedukace

využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností) . >> detail

reemigrace

návrat emigrantů do vlasti . >> detail

reeskont

opětovný eskont . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.