Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 241 - 250

reexport

opětovný vývoz dovezeného zboží . >> detail

refektář

jídelna kláštera nebo řeholního domu . >> detail

referát

"zpráva hodnotící skutečnosti veřejného rázu nebo i vědeckou problematiku; posudek otištěný v denním tisku; organizační složka útvaru" . >> detail

reference

"1. doporučení, dobrozdání, posudek; 2. vztah jazykové jednotky k referentu" . >> detail

referenční

"porovnávaný, vztažný; k porovnávání, vzorkovací, výchozí" . >> detail

referendum

lidové hlasování, plebiscit . >> detail

referent

"1. zpravodaj, relátor; odborný odpovědný, obv. administrativní, pracovník; přednášející příspěvku, referátu; 2. konkrétní předmět mimojazykové skutečnosti v textu" . >> detail

referovat

podávat zprávu, informovat o události, přednášet referát . >> detail

refinancování

poskytování úvěrů centrální bankou bankám komerčním . >> detail

reflace

záměrné zvýšení cen a rozšíření peněžního oběhu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.