Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 251 - 260

reflektance

činitel odrazu, odrážecí schopnost . >> detail

reflektivní

reflexivní, reflexní . >> detail

reflektor

"1. světlomet; 2. zrcadlový dalekohled" . >> detail

reflektovat

"odrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit; ucházet se, usilovat o něco, přijmout, zajímat se" . >> detail

reflex

"1. odraz světla, odlesk, zrcadlení; 2. bezděčná odezva organizmu na vnější podnět zprostředkovaná nervovým systémem" . >> detail

reflexe

"zrcadlení, odrazivost; přemýšlení, úvaha, rozjímání; sebepoznání, myšlení o myšlení samém; zvážení, uvážení okolností, souvislostí" . >> detail

reflexivní, reflexívní, reflektivní, reflexní

"1. založený na reflexi; liter. obsahující úvahové prvky; jaz. zvratný; 2. založený na reflexu; bezděčný, mimovolný" . >> detail

reflexivnost, reflexívnost

důležitá vlastnost binární relace, např. rovnosti . >> detail

reflexivum, reflexívum

zvratné zájmeno nebo zvratné sloveso . >> detail

reflexoterapie

"manipulační léčba; léčebná rehabilitace používající prostředky, fyzikální léčby, při níž se působí na periferní receptory" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.