Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 261 - 270

reflux

zpětný tok . >> detail

reforma

změna, náprava, zlepšení, přetvoření . >> detail

reformace

obnovení, přetvoření, zejm. křesťanské církve v 16. století . >> detail

reformizmus, reformismus

názor o možném postupném zlepšování, reformování . >> detail

refrakce

lom . >> detail

refrakterní

"vzdorující, odolný; r. fáze-čas, ve kterém sval neodpovídá na podráždění" . >> detail

refraktometr

optický přístroj na měření indexu lomu světla . >> detail

refraktor

čočkový dalekohled . >> detail

refrén

pravidelně se opakující část písně nebo básně . >> detail

refrigerace

zchlazování, zchlazení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.