Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 21 - 30

rad

starší jednotka pro dávku ionizujícího záření . >> detail

radar

radiolokátor . >> detail

radiace

"záření, sálání; větvení, rozbíhání radiační, související se zářením; rozvětvující se" . >> detail

radiála

komunikace směřující od středu města k jeho okraji . >> detail

radiální

"jdoucí ve směru poloměru, paprskovitě; středový, paprskovitý" . >> detail

radiální

paprskovitý . >> detail

radián

jednotka pro rovinný úhel . >> detail

radiant

bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory . >> detail

radiátor

obv. článkované topné těleso . >> detail

radikál

"1. skupina atomů obsahující nepárový elektron; 2. skupina souhlásek nesoucí význam; 3. průbojný, nekompromisní člověk; stoupenec radikalizmu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.