Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 291 - 300

regionalizmus, regionalismus

"úsilí o větší nezávislost (samostatnost) oblastí; lokálně patriotické tendence; umělecké hnutí zaměřené tématem i dosahem na danou oblast" . >> detail

regionální

"oblastní, krajový; týkající se určité oblasti, regionu" . >> detail

registr

seznam, soupis, ukazatel, rejstřík . >> detail

registrace

zapsání, uvedení do seznamu, rejstříku . >> detail

registratura

"kancelářská skříň pro ukládání dokumentů; sběrna úředních spisů" . >> detail

reglement

zvláštní předpis . >> detail

reglementace

úprava záležitostí podle reglementu . >> detail

regolit

zvětralinový plášť, který nebyl přemístěn, eluvium . >> detail

regradace

opětné zlepšení půdy . >> detail

regredient

osoba mající postihové právo, postihovatel . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.