Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 301 - 310

regres

postih . >> detail

regresát

osoba, proti níž se vykonává postih, regresní dlužník, postižník . >> detail

regrese

"útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj; jedna ze statistických metod ekonomie" . >> detail

regresivní, regresívní

postupující zpět, upadající . >> detail

regresní

související s regresí . >> detail

regula falsi [régula falzí]

jedna z iteračních metod . >> detail

regulace

"usměrňování, úprava, řízení; udržování sledované veličiny na hodnotě přibližně stejné, nebo měnící se podle určitých podmínek či pravidel" . >> detail

regulativ

"příkaz, předpis, směrnice; regulující činitel" . >> detail

regulátor

zařízení pro samočinnou regulaci, usměrňovatel, upravovatel . >> detail

regule

pravidlo, řád . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.