Slovník cizích slov .net

r - výpis slov 321 - 330

reivindikace

žaloba na vydání věci . >> detail

reizmus, reismus

směr uznávající existenci pouze konkrétních předmětů a popírající samostatnou existenci vztahů . >> detail

rejda

kotviště . >> detail

rejdařství

plavební společnost . >> detail

rejekce

"1. u přežvýkavců vyvržení sousta z předžaludku; 2. nepřijetí transplantátu organizmem, odhojení" . >> detail

rejuvenace

omlazení . >> detail

rekapitulace

opakování, souhrn, shrnutí . >> detail

rekatolizace, rekatolisace

úsilí o navrácení protestantů do římskokatolické církve . >> detail

rekce

jaz. řízenost, řízení . >> detail

reklama

ovlivňování spotřebitele s cílem vyvolat jeho zájem o koupi, propagace . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.